Te gek om los te lopen Haarlem

4,0 km

Aanbieder van de route: Ruurd van der Loo en Rutger Burgers

1 Op het station neemt u uitgang Centrum.

 • Sla en ga aan het eind via het zebrapad (JANSWEG).
 • Neem de eerste straat , PARKSTRAAT.

Let op: juni 2022 zijn er hekken geplaatst rond het pand op de hoek. U koerst zo ver tot u naar links naar de overzijde kunt. Volg het fietspad en ga PARKSTRAAT in.

 • PARKSTRAAT wordt RIPPERDAPARK, u houdt twee keer en blijft op RIPPERDAPARK.
 • Aan het eind, bij PARKLAAN, steekt u de dubbele voorrangsweg via het beklinkerde middengedeelte over.
 • Rij .
 • Deze straat komt uit op HOOIMARKT, rol tot pal voor de brug.

Rechts, om de hoek van NIEUWE GRACHT, is het hofje van Noblet dat in 1760 gesticht is uit de nalatenschap van Sara en Leonard Noblet. Er werden 20 huisjes in de tuin van de familie Noblet gebouwd.

 • Ga de brug op.

Links ziet u aan de overkant Molen De Adriaan. Deze stellingmolen - de galerij = stelling rond de molen is goed te zien - werd aan de rivier het Spaarne gebouwd op een oude toren. Deze Goe Vrouwtoren maakte deel uit van het vestingwerk rond Haarlem. De oorspronkelijke molen werd in 1779 gebouwd. In 1932 verwoestte een brand de molen en pas in 2002 werd hij weer herbouwd.

 • Koers en neem het eerste straatje , ZAKSTRAAT.
 • Volg daarna het eerste straatje , (BLOEMERTSTRAAT), tot de kruising.

2 U rijdt , KOKSTRAAT.

 • Aan het eind neemt u BAKENESSERGRACHT.
 • Rol de eerste brug over.
 • Koers , u bent op KORTE BEGIJNESTRAAT.
 • Stuur aan het eind , LANGE BEGIJNESTRAAT.
 • U stuit op de ingang van de Waalse kerk.
 • Draai en daarna .
 • Rij BEGIJNHOF uit.
 • Ga ; u komt uit bij de Sint Jozefkerk en tegenover het poortje naar de Janskerk.

De Johannietenorde was een van de geestelijke ridderorden die de gewapende strijd voor het heilige land en de kerk steunden. Daarnaast zorgden zij voor zieken en reizigers. In Haarlem ging het niet om ridderbroeders maar alleen om priesterbroeders.

Even verder in de route ziet u aan de overkant het bewaard gebleven poortje van het in 1435 gestichte Barbera vrouwengasthuis. Het poortje dateert van 1634.

3 Volg (JANSSTRAAT).

 • Deze straat eindigt bij de Grote of St.-Bavokerk.
 • Ga naar de GROTE MARKT.

De St.-Bavokerk is een middeleeuwse kruiskerk die gedurende de gehele vijftiende eeuw gebouwd werd. Daardoor waren er verschillende bouwheren bij betrokken maar zij wisten de eenheid voor deze gotische kerk te bewaren.

Aan de overkant ziet u het stadhuis met toren. De huidige gevel is van 1630-1633 in classicistische stijl gebouwd.

 • Koers tot voor het stadhuis.

Links ziet u Café XO met RT.

 • U gaat rechts van het stadhuis ZIJLSTRAAT in.
 • Neem de eerste steeg.
 • KROMME ELLEBOOGSTEEG buigt naar links en komt uit op de straat tegenover een grote witte kerk.
 • U gaat tot de driesprong bij KROCHT.
 • Stuur en rol naar de viersprong.
 • Volg LANGE MARGARETHASTRAAT.
 • Kies het eerste straatje, KORTE MARGARETHASTRAAT; dit komt uit op een voorrangsweg.

4 Sla en volg het trottoir over de brug tot de kruising met de volgende voorrangsweg.

 • Steek deze over, rol een stukje en stuur het park in.

U bent in het Kenaupark waarvan de naam herinnert aan de dappere vrouw die in de zestiende eeuw tijdens het Spaanse beleg van Haarlem mee werkte aan reparatie van de verdedigingswerken. Het park was onderdeel van een bolwerk daarin.

 • Op de kruising rijdt u .
 • Negeer de eerste brede afslag en rol op de viersprong daarna .
 • Ga het volgende gedeelte van het park in; als de oprit te steil is gaat u even en neemt de volgende oprit.
 • Houd op de driesprong.
 • Op de splitsing hierna houdt u ook en u stuurt opnieuw op de T-splitsing; u heeft het water aan uw linkerhand.
 • Koers naar het eind van het park.

5 U steekt de voorrangsweg over en gaat door de Franklin Hoevenstunnel.

 • Op de kruising met STATEN BOLWERK neemt u bij de verkeerslichten het zebrapad.
 • Aan de overzijde slaat u en volgt het halfverharde pad langs de singelgracht.
 • Op de Y-splitsing houdt u .
 • Blijf op het pad langs de singelgracht tot de kruising met het fietspad.
 • Aan de overzijde gaat u  via het klinkertrottoir de brug over.
 • Draai meteen het halfverharde pad op, SCHOTERSINGEL.
 • Volg steeds het voetpad langs het water.
 • Waar het haaks naar links buigt wordt het een klinkerpad. U komt langs de ingang van het Museum van de Geest.

Dit museum is gevestigd in het voormalige Pest-, Dol- en Leprooshuis. 700 jaar lang werd hier onderdak geboden aan mensen in crisis. De geschiedenis van het complex is enerzijds een voorbeeld van het ideaal van naastenliefde en de zorg voor zwakkeren die hulp nodig hebben. Anderzijds staat het voor het opsluiten en isoleren van mensen die er niet bij horen en die de sociale orde verstoren.

Van 1978 tot 1998 konden mensen in een acute psychische crisis hier dag en nacht binnen lopen.

Het museum bestaat sinds 2005.

 • Daarna rijdt u , SCHOTERSINGEL, tot de kruising.
 • Sla , ga over de brug en rol .
 • De straat komt uit bij de achterzijde van het station.
 • Steek met de fietsers mee over.
 • Stuur ; even verder is de ingang van het station, eindpunt van deze route van Ruurd van der Loo en Rutger Burgers.
Met dank aan de aanbieder Ruurd van der Loo en Rutger Burgers en de bewerker(s) Mirjam Aarsman en aan de controleur(s) Mirjam Aarsman.


een moment geduld...

je bent niet ingelogd

Om de aanvullende informatie voor routes te kunnen bekijken, moet je eerst ingelogd zijn, of een geldig abonnement hebben voor toegang tot deze route.

Wil je abonnee worden? Klik dan op "meer informatie"