Hoe werkt het?

In de linkerkolom van de pagina ROUTES kun je diverse opties aanklikken die voor jou van belang zijn bij het zoeken naar een route. De routes die aan de gekozen opties voldoen, verschijnen in de lijst onder het kaartje. De meeste opties spreken voor zich, maar sommige hebben wat toelichting nodig.

In de keuzelijst staan verschillende mogelijkheden:

Geschikt voor

 • Rollator: behalve voor gebruikers van rollators zijn deze routes ook geschikt voor iemand die bij voorbeeld met krukken loopt.
 • Rolstoel (handmatig): hieronder verstaan we alle rolstoelen op vier wielen zonder aandrijving. Ze worden door de gebruiker voortbewogen of geduwd door een begeleider.
 • Rolstoel (motor, vierwieler): dit zijn alle rolstoelen op vier wielen die geheel door de aandrijving worden voortbewogen. Onder deze categorie vallen ook de scootmobielen met vier wielen.
 • Scootmobiel (driewieler): hieronder vallen alle rolstoelen op drie wielen met aandrijving, dus ook aankoppelbare aandrijvingen met motor.
 • Driewieler: de rolstoelen of rijwielen op drie wielen zonder aandrijving maar eventueel wel met trapondersteuning en niet breder dan 90cm. Een rolstoel met aankoppelbare handbediening valt in deze categorie. Bredere driewielers als duofietsen vallen ook onder deze categorie; maar let dan wel extra goed op de in de Route informatie genoemde minimale doorgang. Vierwielfietsen, solo of duo, zonder aandrijving maar eventueel wel met trapondersteuning kunnen deze routes ook rijden; let goed op de minimale doorgang.
 • Slechtzienden.
 • Blinden.

Als je geen keuze maakt bij Geschikt voor krijg je een lijst met in principe alle routes voor zover die zelfstandig, dus zonder begeleider, te volgen zijn. Maak je wel een keuze dan verschijnt onder Geschikt voor de optie Zwaarte.

Zwaarte
De zwaarte wordt bepaald door drie factoren: hellingen, afwerking en berijdbaarheid:

 1. de hellingen worden ingedeeld in de mate van steilheid: geen (0%), licht hellend (0% - 2,5%), hellend (2,5% - 4%) en steil (4% - 10%). Routes met een groter hellingpercentage dan 10% worden niet opgenomen.
 2. de afwerking betreft de ondergrond van de route, waarbij we onderscheid maken tussen verhard; fijn, egaal halfverhard; grof, hobbelig halfverhard en stevig onverhard. Routes met een deels zachte ondergrond zoals mul zand worden niet getoond aan gebruikers met een voertuig.
 3. de berijdbaarheid gaat over aspecten die het manoeuvreren beïnvloeden. Hierbij kijken we naar de dwarshelling en obstakels als richels, wortels en kuilen. De dwarshelling kent onderverdeling in vier situaties: geen verloop, verloop kleiner dan 2cm per meter, verloop tussen 2 en 10cm per meter en verloop groter dan 10cm per meter.

De factoren krijgen op basis van controle van de route een waarde van licht, middel of zwaar toegekend. Een gedetailleerde uitwerking staat in deze bijlage. De grenswaardes zijn gebaseerd op de adviezen van de stichting Groen & Handicap zoals opgenomen in het Handboek Samen op pad. Per factor is de zwaarste classificatie bepalend, dus een route die grotendeels verhard is (licht) maar ook een deel halfverhard is (matig) beschouwen we als matig voor wat betreft de afwerking. Dat werkt ook zo bij de totaalwaardering: een route die qua helling licht, qua afwerking matig en qua berijdbaarheid zwaar is krijgt (ook al is er maar één pittige richel) als totaaloordeel zwaar. Lees daarom altijd zorgvuldig de Route informatie bij een gekozen route. In de Praktische informatie worden zo nodig bepaalde factoren extra toegelicht.

Classificatie
Naast de zwaarte zijn er meer factoren te noemen die de geschiktheid van een route voor een bepaalde gebruikersgroep bepalen. Ook hierbij zijn we voorzichtig: als een factor een belemmering vormt voor een gebruikersgroep dan zal de route voor die groep niet door de filtering komen. De volgende factoren spelen een rol:

 • Breedte. De vrije doorgang moet op de gehele route minimaal 90cm zijn. Bij iedere route wordt bovendien vermeld wat de minimale vrij doorgang is (bijvoorbeeld 100cm) zodat gebruikers zelf kunnen beslissen of de route voor hun situatie mogelijk wel geschikt is. Routes met een vrije doorgang van minder dan 90cm worden alleen aan rollatorgebruikers en andere wandelaars getoond. Zij zien de minimale breedte onder Route informatie.
 • Afsluitingen. Hier gaat het om de verkeersregels die de toegang door bepaalde gebruikersgroepen verbieden, bij voorbeeld verboden voor gehandicaptenvoertuigen.
 • Sporen. Het zal duidelijk zijn dat een karrenspoor bijna nooit goed berijdbaar is voor een driewieler maar ook voor een rolstoel kan zo'n pad lastig zijn. Bij de inventarisatie wordt daar naar gekeken. Het is ook een aparte filteroptie zodat selectiever gezocht kan worden.
 • Lengte. Voor gebruikers van rollators en van handbewogen rolstoelen hebben we gekozen voor een maximum routelengte van (afgerond) 10km. De lengte van alle routes meten wij exact op. Is er een verschil met de lengte die een aanbieder op zijn eigen site geeft, dan kunt u er op vertrouwen dat onze afstand correct is.
 • Markering. Als er geen markering is, heeft de tocht een routebeschrijving. Is er wel een markering maar mankeert daar iets aan, dan wordt de routebeschrijving gebruikt om aan te geven hoe op dat punt verder te gaan.
 • Gidslijn. Als een route geen gidslijn heeft, dus geen duidelijk onderscheidbare permanente geleidingsmogelijkheid, is deze niet geschikt voor blinden en je zult deze dan ook niet in de zoekresultaten terugvinden.

Bij het zoeken naar routes kun je in de filtering verdere verfijning aanbrengen via de andere blokjes in de linkerkolom. De meeste spreken voor zich. De enige die misschien nadere toelichting nodig heeft is 'Zelfstandig te volgen'. Dit zijn routes die zonder begeleider te volgen zijn. Dat betekent dus dat hekken in natuurgebieden zonder hulp te openen zijn, wildroosters zelfstandig gepasseerd kunnen worden en dergelijke. Ook zijn we bij deze routes wat kritischer op de zwaarte van de route. Het maakt immers nogal wat uit of je een rolstoel zelf een helling op moet rollen of dat iemand je een duwtje geeft. Omdat de mogelijkheden per persoon en per voertuig sterk kunnen verschillen, benadrukken we in de Praktische informatie zo nodig welke belemmeringen er zijn en nodigen we je uit vanuit je eigen ervaring te beslissen of de route binnen uw mogelijkheden valt. Bij twijfel: niet doen, want omkeren en teruggaan is bij beschreven routes niet mogelijk en ook bij gemarkeerde routes vaak erg lastig.

Routebeschrijving

Wij proberen in routebeschrijvingen kort en bondig én afwisselend in ons taalgebruik te zijn. Alle routes boven de 10km zullen door gebruikers van voertuigen worden gevolgd. Werkwoorden die hierbij afwisselend gebruikt kunnen worden zijn rijden, rollen of volgen, maar voor velen ook fietsen. We gaan ervan uit dat volledig gemotoriseerde gebruikers hier niet over zullen vallen. Routes onder de 10km liggen meestal in parken en natuurgebieden en gaan veelal over wandelpaden. Om eenheid van stijl in onze beschrijvingen te houden, kiezen we hier ook voor dezelfde actiewoorden, ook al worden deze routes mede door wandelaars gevolgd. We gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft.

LEGENDA

Op de kaarten staan verschillende symbolen. Een aantal spreekt voor zich, enkele worden hieronder toegelicht:

Symbool   Toelichting
  Rijrichting route
  Restaurant
  Café
  Gebouw met rolstoeltoegankelijk toilet
  Bankje bereikbaar met rolstoel
  Picknickbank bereikbaar met rolstoel
  Wildrooster
  Incidenteel obstakel; alternatief in routebeschrijving

* Als de horeca rolstoeltoegankelijk is, vermelden we dit in de Praktische Informatie bij de route.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het gebruik van cookies. Deze cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan of om informatie door te sturen naar derden. Alle cookies, met uitsluiting van het tonen van deze melding, worden niet permanent opgeslagen maar direct verwijderd na het sluiten van de browsersessie. Deze website werkt het beste met Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer 9.0 en hoger. Gebruik van andere browsers of oudere versies die geen Html5 ondersteunen en/of Javascript kan leiden tot incorrect functioneren van onderdelen.
X

een moment geduld...

je bent niet ingelogd

Om de aanvullende informatie voor routes te kunnen bekijken, moet je eerst ingelogd zijn, of een geldig abonnement hebben voor toegang tot deze route.

Wil je abonnee worden? Klik dan op "meer informatie"